ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรื่องเด่น
dot
bulletรอบรั้วโรงเรียน
bulletรอบเขตท้องถิ่น
bulletเพื่อสุขภาพจาก รพ.เทพา
bulletตาโรจน์เล่าเรื่อง
bulletเรื่องของเด็กเด็ก
bulletเคียงคู่ รู้ค่ากับ ธกส.
bulletเพื่อนเรียนรู้กับ กศน.เทพา
bulletร้อยเรียงเรื่องราว
bulletบทบรรณาธิการ
dot
ลิงค์ อปท.เทพา
dot
bulletเทศบาลตำบลลำไพล
bulletเทศบาลตำบลเทพา
bulletอบต.ท่าม่วง
bulletอบต.เกาะสะบ้า
bulletอบต.เทพา
bulletอบต.สะกอม
bulletอบต.ปากบาง
bulletอบต.วังใหญ่
dot
ลิงค์ส่วนราชการในอำเภอเทพา
dot
bulletที่ว่าการอำเภอเทพา
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนเทพา
bulletสำนักงานเกษตรอำเภอเทพา
bulletวิทยาลัยชุมชนสงขลา
bulletโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
bulletโรงเรียนเทพา
bulletศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เทพา
bulletวิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา article

 

วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมสันติสุขของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริการ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วย อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ โดยมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่อำเภอเทพา

นายสนธิ  เตชานันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายโสภณ  สุขโข
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายศลใจ  วิบูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายนวพล  บุญญามณี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรอนุปริญญา

- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 

หลักสูตรระยะสั้น

- การทำขนมไทย
- การนวดฝ่าเท้า
- กฎหมายเบื้องต้น
- การพูดในที่ชุมชม
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
- การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย
- การพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น
- การประกอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

เลขที่ 186/2 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150

โทร. 074-376-667 โทรสาร 074-376-665

 

 

 

 

 

 

 

 
สรรพสาระของคนเทพา

กิจกรรมเทพา article
เรียงร้อยเรื่องราว article
การจัดสวนในภาชนะ โดย ครูสมนึก กฤษณาพันธ์ article
เรื่องของเด็กเด็ก article
เพื่อนเรียนรู้กับ กศน.เทพา article
เคียงคู่ รู้ค่ากับ ธกส. article
เพื่อสุขภาพจาก รพ.เทพา article
ตาโรจน์เล่าเรื่อง article
รอบรั้วโรงเรียน โดย ครูอุ๋ย วิทยาลัยชุมชนสงขลา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นิตยสารเทพานิวส์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260 โทร.08-1963-4035,08-6290-9922 โทร/โทรสาร 074-478-389 email : thephanews@gmail.com